سه شنبه 25 مرداد 1401 شمسی /8/16/2022 11:19:14 AM

گزارش بررسی حقوق دولتی معادن در ایران از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، منتشر شد.
گزارش بررسی حقوق دولتی معادن در ایران منتشر شد

به گزارش بیرونیت، تاریخچه قانونی حقوقی دولتی معادن در ایران، وضع موجود حقوق دولتی معادن در ایران، چالش‌های حقوق دولتی معادن در ایران، حقوق دولتی معادن در سایر کشورهای جهان و پیشنهادها و راهکارها از سرفصل‌های این گزارش است.مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین